Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Dni Szprotawy 2016

REKORDOWA OBECNOŚĆ NA DNIACH SZPROTAWY

 
REKORDOWA OBECNOŚĆ NA DNIACH SZPROTAWY 
 
Najważniejsze wydarzenie w kalendarzu imprez kulturalnych naszej gminy  już za nami. W tym roku święto miasta połączone było z jubileuszem 20-lecia współpracy z niemieckim miastem partnerskim Gevelsberg. 
 
W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyło  ponad 120 gości z Gevelsbergu i Sprembergu z Niemiec oraz z  Butery z Włoch. Reprezentowali oni różne instytucje i związki oraz różne dziedziny życia swoich miast, z którymi współpracują nasze jednostki.  Wspomnieć należy, iż wiele polskich rodzin utrzymuje przyjacielskie kontakty już od samego początku współpracy, jeszcze przed podpisaniem oficjalnej umowy o wzajemnym partnerstwie. Wydarzenie to było również okazją do nawiązania nowych kontaktów. 
 
W piątek, 17 czerwca, uroczystości na Błoniach otworzyli burmistrzowie Józef Rubacha i Claus Jacobi. Impreza po kilku latach powróciła na Błonia Szprotawskie. Jako pierwsze na scenie wystąpiły dzielnie dzieci z pokazem zumby. Od 18.30 wszyscy bawili się już podczas biesiady polsko-niemieckiej. Przybyłych nie odstraszył nawet deszcz, na murawie mieszkańcy Szprotawy i zaproszeni goście tańczyli i śpiewali do późnych godzin wieczornych. Na zakończenie piątkowych występów zagrał szprotawski zespół EWAKUACJA. 
 
W następnym dniu, w ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej z udziałem zaproszonych delegacji miast partnerskich. Z okazji jubileuszu w Szprotawskim Domu Kultury oficjalnie otworzono wystawę fotografii upamiętniającej 20-lecie współpracy Szprotawy i Gevelsbergu. 
 
Barwny korowód zamienił się w prawdziwy spektakl uliczny odegrany przez artystów ze wszystkich szprotawskich przedszkoli i szkół, a także gminnych organizacji. Korowód tworzyli: władze gminy Szprotawa, miasta Gevelsberg oraz Butery, Radni Rady Miejskiej w Szprotawie, Sołtysi  gminy Szprotawa, młodzież miasta Gevelsberg, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół przy ul. Sobieskiego 58, Zespół Szkół w Wiechlicach, Specjalny Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie, Przedszkole Komunalne Nr 1, Przedszkole Komunalne Nr 2, Przedszkole Komunalne Nr 3, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Henrykowie, Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wiechlicach, Klub Motocyklowy MOTO Szprotawa, Szprotawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Szprotawie, Orkiestra Wojskowa Żagań.
 
Od godziny 18.00 impreza odbywała się na błoniach. Przybyłych powitali muzycy ze szkół muzycznych ze Szprotawy i Gevelsbergu. Następnie wystąpiła Kasia Kucharz z Sunniakami. 
 
Wieczorem scena należała do NATALII SZROEDER oraz zespołu VIDEO. Natalię na scenie przywitały piski młodych fanek. Artystka, jak zwykle nie zawiodła, szprotawską publiczność zachwyciła takimi hitami jak: „Wszystkiego na raz", „Teraz ty", czy „Nie patrzę w dół". Bisowała m. in. piosenką „Lustra”. 
 
Zespół VIDEO to obecnie jeden z najpopularniejszych zespołów pop rockowych.  Twórcy licznych przebojów, m.in: "Bella", "Idę na plażę", "Soft", "Papieros", "Środa czwartek", „Szminki róż", „Fantastyczny lot", "Wszystko Jedno" oraz "Ktoś Nowy". Największy szał wśród rekordowo zgromadzonej publice wywołała piosenka „Idę na plażę”. Sobotnie szaleństwo zakończyła dyskoteka, która trwała do godz. 1.00. 
 
W niedzielę, na placu przed ratuszem włodarze Szprotawy i Gevelsbergu uroczyście odsłonili  ławeczkę przyjaźń polsko-niemieckiej oraz posadzono lipę. Drzewko jako symbol przyjaźni ma rosnąc przez długie lata. Po południu na Błoniach Szprotawskich do późnego popołudnia scena należała do zespołów lokalnych. Imprezę zakończył występ zespołu disco-polo AVANGARDE. 
 
KOROWÓD KULTUR I FOLKLORU
Organizatorami korowodu był Burmistrz Szprotawy oraz Zespół Szkół w Wiechlicach pod kierunkiem  dyrektora Pani Cecylii Brodzińskiej.
Wzięły w nim udział władze gminy Szprotawa, miasta Gevelsberg oraz Butery, Radni Rady Miejskiej w Szprotawie, Sołtysi  gminy Szprotawa, młodzież miasta Gevelsberg, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół przy ul. Sobieskiego 58, Zespół Szkół w Wiechlicach, Specjalny Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie, Przedszkole Komunalne Nr 1, Przedszkole Komunalne Nr 2, Przedszkole Komunalne Nr 3, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Henrykowie, Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wiechlicach, Klub Motocyklowy MOTO Szprotawa, Szprotawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Szprotawie, Orkiestra Wojskowa Żagań.
 
Korowód podzielony był na trzy części. W I odbyła się prezentacja państw uczestniczących w obchodach jubileuszu, a więc Niemiec, Polski, Włoch i Francji oraz Gminy Szprotawa; dokonali jej uczniowie z Przedszkola nr 3 „Pod Dębami”, Przedszkola nr 2,  szkoły podstawowej  i gimnazjum z Zespołu Szkół nr 2 w Szprotawie,  a także członkowie Uniwersytetu III Wieku oraz  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Pozostali uczestnicy korowodu, a więc uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym, Siecieborzycach i Długiem, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Zespołu Szkół nr 1 w Szprotawie, Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wiechlicach, Przedszkola nr 1, szkoły podstawowej i gimnazjum z Zespołu Szkół w Wiechlicach oraz z Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Henrykowie zaprezentowali w części II mniejszości narodowe, a w części III korowodu – regiony Polski. Paradę urozmaicił występ grupy z Gevelsbergu, która zaprezentowała cztery narodowe tańce. Zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta mieli okazję  obejrzeć także trojaka śląskiego, oberka czy taniec górali czadeckich oraz posłuchać repertuaru Woskowej Orkiestry z Żagania. Atrakcją korowodu była parada motocykli z klubu Moto Szptotawa. Chętni mieszkańcy mogli skorzystać z zaproszenia członków grupy do przejażdżki na Błonia Szprotawskie, gdzie odbywała się dalsza część obchodów Dni Szprotawy.
 
Korowód wzbudził duże zainteresowanie wśród mieszkańców oraz gości.  Był też doskonałą okazją do zacieśnienia dotychczasowych kontaktów z zaprzyjaźnionymi ze Szprotawą miastami oraz do nawiązania nowych.
 
Przedsięwzięcie to było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób. Jego koordynatorem była Iwona Hajduk z Zespołu Szkół w Wiechlicach, która opracowała scenariusz korowodu; oprawą muzyczną zajął się Krzysztof Boczniewicz wraz z Pawłem Chełskim, a zdjęcia możemy oglądać dzięki Krzysztofowi Zdebelakowi. Korowód prowadziła Anna Ciołka oraz Kamila Kloc, która opracowała także tekst w wersji niemieckiej. Uczestników korowodu mogliśmy podziwiać również dzięki wsparciu wicedyrektora ZS w Wiechlicach Ewy Dudek, Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem Janusza Górskiego oraz nauczycieli ze wszystkich placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy.
 
UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
W sesji uczestniczył były burmistrz Franciszek Sitko, oraz byli przewodniczący Rady Miejskiej: Krzysztof Burzyński, Tadeusz Woźniak, Jan Chmielewski. Oprócz pracowników i przedstawicieli organów samorządowych na sesję zaproszono osoby, które przez minione 20 lat angażowały się partnerstwo między miastami Szprotawą i Gevelsbergiem.
Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha
Pierwszym punktem programu były przemówienia burmistrzów Szprotawy i Gevelsbergu. W swoich wystąpieniach zarówno Józef Rubacha, jak i Claus Jacobi – burmistrz Gevelsbergu nawiązali do współpracy i przyjaźni między naszymi miastami, jak się rodziła, jak się wzmacniała i jakie dała efekty oraz przywołali osoby i wydarzenia, związane z rozwojem wzajemnej współpracy.
 
Burmistrz Gevelsberg Claus Jacobi
 
Kolejnym punktem porządku obrad było wręczenie Medalu za Zasługi dla Gminy Szprotawy dla Księdza Leona Andrysa – Proboszcza Parafii pw. św. Andrzeja w Szprotawie, która jeszcze przed podpisaniem porozumienia Szprotawy z Gevelsbergiem, nawiązała kontakty partnerskie z parafią św. Engelberta w Gevelsbergu. Uzasadnienie nadania medalu odczytał przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Skawiński, który na zakończenie spuentował, że ksiądz Leon Andrys oprócz wielu zasług dla parafii i gminy, jest nie tylko dobrym księdzem, ale również bardzo dobrym człowiekiem. Miłą niespodzianką było odczytanie przez Burmistrza Szprotawy Józefa Rubachę uzasadnienia nadania Medalu za Zasługi dla Gminy Szprotawy dr Klausowi Solmecke – Burmistrzowi Miasta Gevelsberg w latach 1991-2004. Dr Klaus Solmecke to główny prekursor podpisanej 20 lat temu współpracy między naszymi miastami. W swoim wystąpieniu podziękował za to szczególne wyróżnienie i przypominał jakie miasto Gevelsberg podejmowało działania, żeby znaleźć partnera w Polsce. Poszukiwania powiodły się i dzisiaj Geveslberg jest dumny z partnera ze Szprotawą.
Wręczenie Medalu dla Księdza Leona Andrysa
 
dr Klaus Solmecke Burmistrz Gevelsberg w latach 1991-2004
 
W zaplanowanym punkcie wystąpień uczestników uroczystej sesji głos zabrali Pani Christine Herntier – burmistrz Sprembergu w Niemczech, Pan Luigi Casisi – burmistrz Butery we Włoszech, Pani Olga Bunzylo – przewodnicząca Związku Ukraińców w Szprotawie, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szprotawie Filip Wróblewski oraz Pan Krzysztof Burzyński – przewodniczący Rady Gminy i Miasta w latach 1990-1992. Pani Bunzylo wyraziła, w imieniu mniejszości ukraińskiej, nadzieję na wprowadzenie w życie idei partnerstwa z miastem ukraińskim. Oficjalne przemówienia zakończyło wystąpienie Andrzeja Skawińskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej, który zwrócił uwagę na wagę bezpośrednich kontaktów i relacji pomiędzy ludźmi, kontaktów burzących szkodliwe stereotypy i historyczne uprzedzenia.
Centralnym punktem uroczystej sesji było przyjęcie przez Radę Miejską w Szprotawie Oświadczenia, upamiętniającego jubileusz 20-lecia współpracy z Gevelsbergiem i wyrażając wdzięczność wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju wzajemnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu miast. W treści podjętego Oświadczenia zaznaczono, że to dzięki Polakom oraz Niemcom, zaangażowanym we wspólne działania i przedsięwzięcia, hasła współpracy oraz partnerstwa przybierają konkretne kształty i stają się podstawą wzajemnego poznania oraz zrozumienia. Partnerstwo naszych miast wnosi wkład w integrację europejską i pokazuje, że wartości, na których zbudowana została Unia Europejska, są bliskie ich mieszkańcom. Uroczystą sesję zakończył hymn Unii Europejskiej.
 
Od lewej: Władysław Sobczak Wiceprzewodniczący RM, Andrzej Skawiński Przewodniczący RM, Christine Herntier Burmistrz Sprembergu, Luigi Casisi Burmistrz Butery we Włoszech, Claus Jacobi Burmistrz Gevelsbergu i Józef Rubacha Burmistrz Szprotawy
 
 
 
Sponsorzy projektu „Dni Szprotawy 2016 wraz z wydarzeniami towarzyszącymi”
 
 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w  Warszawie 
 
Enea Oświetlenie Sp. z o.o. w Poznaniu
Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o.
 
MS & PICO Rusztowania Sp. z o.o., Andrzej Piłka
PW ANMET, Andrzej Adamcio
PW Ma-Met, Małgorzata Adamcio
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 
Usługi Remontowo-Budowlane, Paweł Ostaszewski
Sklep Wielobranżowy RO MA DO, Włodzimierz Kaczor
Pałac Wiechlice
Janowski  Piotr Polkowiczki
C.A. Transport s.c., Marek Cymba
PW Farmer, Marcin Furgal

PSS Społem
Kas-auto, Dariusz Tomczyk
PHU GRAFFITI Fabryka druku i reklamy, Krystian Grabowski
 
 
PATROMAT MEDIALNY:
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

37Galeria zdjęć: Rekordowa obecność na Dni Szprotawy

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa