Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Rada Gospodarcza Gminy Szprotawa

Rada Gospodarcza Gminy Szprotawa

28 stycznia Burmistrz Józef Rubacha powołał Radę Gospodarczą Gminy Szprotawa. Do rady zaproszeni zostali przedsiębiorcy prowadzący przedsiębiorstwa największe, działające najprężniej i zatrudniające  największą ilość pracowników. 

Biorąc pod uwagę fakt, że szprotawska aktywność gospodarcza, realizuje się głównie w sektorze drobnej przedsiębiorczości, w której dominują mikro i małe firmy nastawione na działalność handlową i usługową, należy przyjąć, że lokalny rynek pracy funkcjonuje w oparciu o kilkanaście średnich i dużych zakładów. Dlatego zasadnym jest skorzystanie z doświadczenia przedsiębiorców, którzy mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych skutecznie prowadzą swoją działalność, odnoszą sukcesy i są rozpoznawalni na rynku krajowym i zagranicznym.
Dodatkowo rada zasilona została przez Dyrektora PUP w Żaganiu oraz przewodniczącego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Szprotawie.
 
Przedsiębiorcy ci, w większości właściciele i prezesi firm, poza swoja bieżącą działalnością gospodarczą, wykazują dodatkowo inicjatywę angażując się w nowe projekty, dzięki którym skutecznie promują naszą gminę. Z pewnością wszyscy pamiętają rajd samochodowy Baja InterCars, który odbył się w październiku ubiegłego roku, czy zdobyte przez Pałac Wiechlice tytuły m.in. Hotel Roku, Lubuska Perła Turystyczna.
 
Burmistrz z wytypowanymi przez siebie kandydatami przeprowadzał rozmowy zachęcając ich do włączenia się w działania na rzecz rozwoju gospodarczego naszej gminy. Efektem tych rozmów było powołanie, Zarządzeniem nr 0050/8/2016 Burmistrza Szprotawy, Rady Gospodarczej Gminy Szprotawa, której członkowie swoją wiedzą i doświadczeniem są w stanie wesprzeć działania burmistrza w sferze gospodarczej.
 
Skład rady:
 1. Piotr Białkowski
 2. Stanisław Cerkowniak
 3. Zbigniew Czmuda - przewodniczący
 4. Andrzej Hoszman
 5. Wojciech Kossowski - wiceprzewodniczący
 6. Anna Kuźmicka
 7. Stanisław Lipiak
 8. Tomasz Maćkowiak
 9. Beata Martynowicz
 10. Andrzej Piłka
 11. Peter Schmidt
 12. Piotr Sikorski
 13. Theodorus Snoek
 14. Stanisław Teśluk
 15. Wioletta Tybiszewska
 16. Jacek Wcisło 
 
Posiedzenia Rady, z udziałem Burmistrza Szprotawy, odbywać się będą co najmniej raz na kwartał. Członkowie rady, za udział w posiedzeniach nie będą otrzymywać żadnego wynagrodzenia, diety ani rekompensaty za utracone zarobki.
Rada będzie reprezentować interesy wszystkich lokalnych przedsiębiorców, każdy z nich bez względu na wielkość prowadzonej działalności, będzie mógł zgłosić swój problem, pomysł bądź uwagi, które będą analizowane i rozpatrywane przez radę na następnym posiedzeniu. Jeśli sytuacja będzie tego wymagać na posiedzenia zapraszani będą również przedstawiciele innych instytucji bądź zrzeszeń.
 
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do aktywnego włączenia się w pracę rady poprzez zgłaszanie przemyślanych rozwiązań.
 
Wszystkie uwagi bądź propozycje należy kierować w formie pisemnej do Wydziału Rozwoju Gminy, odpowiedzialnego za obsługę administracyjną posiedzeń,
na adres e-mail lub pocztą tradycyjną na adres urzędu.

V Posiedzenie Rady Gospodarczej

13 lutego 2017 r., odbyło się V posiedzenie Rady Gospodarczej Gminy Szprotawa, w całości poświęcone organizacji szprotawskich targów edukacji i pracy.
Wynikiem dyskusji są poniższe ustalenia.
Targi pn. "Festiwal szprotawskich zawodów i szkół"  zorganizowane zostaną na zakończenie dni otwartych szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Szprotawa, w dniu 24 marca br., w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Szprotawie.
Do udziału w targach zaproszone zostaną wszystkie osoby poszukujące pracy oraz uczniowie z gmin Szprotawa, Małomice i Niegosławice, stojący u progu wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
W roli wystawców zaprezentują się lokalni przedsiębiorcy, szkoły ponadgimnazjalne z Gminy Szprotawa, Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
Celem imprezy jest promocja zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, poznanie wzajemnych oczekiwań w relacji pracownik – pracodawca oraz zaproszenie absolwentów szkół gimnazjalnych do kontynuowania nauki w szprotawskich szkołach ponadgimnazjalnych.
Szczegółowe informacje dotyczące planowanego wydarzenia jak również zaproszenia do wszystkich uczestników targów przekazane zostaną po ustaleniu wszystkich szczegółów.

IV Posiedzenie Rady Gospodarczej

15 grudnia 2016 r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Gospodarczej Gminy Szprotawa.
Omówiono wdrażanie zadań, które ustalone zostały do realizacji podczas  październikowego posiedzenia.
Dyrektor ZSZ w Szprotawie, Andrzej Skawiński zaprezentował wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów szkoły, a przedstawiającej oczekiwania absolwentów względem pierwszego pracodawcy. Jej wnioski dostępne są do pobrania.
17 i 30 listopada w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu odbyło się szkolenie dla pedagogów szkolnych zajmujących się doradztwem zawodowym w klasach gimnazjalnych. Szkolenie poprowadzone zostało przez doświadczonego doradcę zawodowego, który wzbogacał kompetencje pedagogów o wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego z wykorzystaniem testów predyspozycji zawodowych
Uczniowie III klas gimnazjalnych zaproszeni zostali do udziału w konkursie pn. „Szprotawskie firmy w kadrze”. Jego przedmiotem jest nakręcenie spotu reklamowego szprotawskiej firmy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju przyszłego roku. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Szprotawie, we współpracy z Radą Gospodarczą.
Omawiano zorganizowanie- bezpośrednio po feriach- targów poświęconych edukacji i pracy, w których uczestniczyliby uczniowie gimnazjum i szkół średnich oraz osoby poszukujące pracy. Swoje stoiska zaprezentowaliby lokalni przedsiębiorcy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, doradcy zawodowi oraz szkoły zawodowe. Szczegóły dotyczące planowanego wydarzenia omówione zostaną na kolejnym spotkaniu Rady, które odbędzie się w połowie stycznia przyszłego roku.
Kończąc spotkanie, Burmistrz podziękował Radzie za wsparcie oraz zaangażowanie i całoroczną pracę na rzecz pobudzenia aktywności gospodarczej w Gminie Szprotawa.

III Posiedzenie Rady Gospodarczej

5 października 2016 r.
 

II posiedzenie Rady Gospodarczej

17.03.2016 r.

I posiedzenie Rady Gospodarczej

25 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie rady, na którym jednogłośnie wybrany został przewodniczący – Pan Zbigniew Czmuda, właściciel Pałacu Wiechlice, oraz wiceprzewodniczący Pan Wojciech Kossowski, prezes firmy Lakos.  

Ustalono, że przedsiębiorcy wzajemnie będą sobie służyć pomocą wymieniając się doświadczeniem oraz wspierając swoje pomysły. Entuzjastycznie odniesiono się do koncepcji podejmowania działań w zakresie aktywizacji i promocji gospodarczej.
 

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

 • Baner: Magdalenki
 • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
 • Baner: baner Pod Dębami
 • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa