Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Aktualności

Niebezpieczne substancje w Wiechlicach

31 lipca br., w związku z podejrzeniem skażenia środowiska na terenie zakładu zbierającego odpady w Wiechlicach, przy ul. Przemysłowej miała miejsce wizja lokalna, w której udział wzięli: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, funkcjonariusze policji, pracownicy Urzędu Miejskiego w Szprotawie oraz władze Starostwa Powiatowego w Żaganiu.
Na miejscu znaleziono znaczne ilości pojemników i beczek z substancjami ciekłymi. Inspektor WIOŚ Mirosław Ganecki stwierdził, że na terenie zakładu doszło do skażenia gruntu substancjami ciekłymi. Postanowiono o natychmiastowym przeprowadzeniu kontroli zakładu i powiadomieniu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrola oraz pobieranie próbek potrwa ok. dwóch tygodni.
 
Przypomnijmy
Zgodnie z ustawą o odpadach prowadzenie zbierania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia  w drodze decyzji. Zezwolenie takie  wydaje organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania odpadów. W tej sytuacji właściwym organem do wydania zezwolenia jest Starosta Żagański.
W styczniu 2016 r. firma FORMID wystąpiła do Starosty Żagańskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne. 26.04.2016 r. Starosta Żagański wydał decyzję pozwalającą firmie FORMID Sp. z o.o. z Warszawy, na prowadzenie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne oraz odpadów niebezpiecznych.  Zezwolenie ma ważność do 26 kwietnia 2026 r.
 
Z uwagi na liczne zgłoszenia zaniepokojonych mieszkańców oraz w oparciu o przeprowadzoną wizję, 9 marca 2017 r. Burmistrz Szprotawy wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z pismem o przeprowadzenie kontroli firmy FORMID Sp. z o.o., pod kątem prowadzonej przez nią działalności.
W odpowiedzi Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poinformował, że w dniu 21 kwietnia br. zostało zakończone postępowanie kontrolne firmy FORMID. Przedmiotem tej kontroli było sprawdzenie poprawności prowadzonej gospodarki odpadowej, w kontekście zbierania i magazynowania odpadów. W trakcie kontroli stwierdzono, że prowadzący punkt zbierania odpadów nie prowadził pełnej ewidencji zbieranych odpadów, obejmującej karty ewidencji odpadów, za co została nałożona kara grzywny.
 
Burmistrz Szprotawy pismem z dnia 29.03.2017 r. zwrócił się do Komisariatu Policji w Szprotawie z prośbą o przeprowadzenie kontroli pojazdów ciężarowych pod kątem posiadania listów przewozowych i legalności transportu, na terenie byłego lotniska w Wiechlicach, a w szczególności na ul. Przemysłowej (pismo).
 
Ostatecznie Burmistrz postanowił wystąpić do Starosty Żagańskiego z pismem o natychmiastowe cofnięcie decyzji, zezwalającej na zbieranie odpadów przez firmę FORMID, która została wydana przez Starostwo Powiatowe, 26 kwietnia 2016 roku.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa