Logo: Szprotawa

Aktualności

Pamiętaj o składaniu deklaracji śmieciowej!

Trwa weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Kontrolowane są również budynki, dla których deklaracja nie została złożona.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zadeklarowaną ilością osób a faktycznie zamieszkującą nieruchomość, ich właściciele wzywani są do złożenia wyjaśnień i korekty deklaracji. Kwestie sporne rozstrzygane są w drodze kontroli nieruchomości w celu ustalenia faktycznej ilości osób zamieszkałych.
 
Pamiętaj!
1. W deklaracji powinny być wykazane osoby zamieszkujące daną nieruchomość, a nie osoby tam zameldowane.
2. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany, w terminie 14 dni złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku:
  • zamieszkania pierwszej i kolejnej osoby (np. urodzenie dziecka) w danej nieruchomości;
  • powstania w danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz, w drodze decyzji administracyjnej, określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner jakość powietrza
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa