Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Aktualności

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Szprotawie

Komisja Gospodarki – 27 kwietnia 2017 roku (czwartek), godz. 13.00,
miejsce posiedzenia - Biuro Obsługi Rady UM w Szprotawie.
 
Tematem posiedzenia będzie:
1. Organizacja ruchu na szprotawskim rynku.
2. Informacja z zakresu:
 1. stanu nawierzchni dróg gminnych po okresie zimowym;
 2. analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szprotawa za 2016 r.
3. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach:
 1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa obejmującego tereny w obrębie: miasta Szprotawa, Henryków, Sieraków i Nowa Kopernia;
 2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w obrębach: Szprotawa i Nowa Kopernia – Polkowiczki;
 3. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym;
 4. zmiany uchwały nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawa;
 5. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szprotawy.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.
 
Komisja Budżetu – 28 kwietnia 2017 roku (piątek), godz. 12.30,
miejsce posiedzenia - Biuro Obsługi Rady UM w Szprotawie.
 
Tematem posiedzenia będzie:
1. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach:
 1. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Szprotawy;
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy;
 3. emisji obligacji Gminy Szprotawa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.
 
Komisja Społeczna – 28 kwietnia  2017 r.  (piątek), godz. 13.00,
miejsce posiedzenia – Biuro Obsługi Rady UM w Szprotawie.
 
Tematem posiedzenia będzie:
1. Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej i Szprotawskiego Domu Kultury za 2016 r.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Szprotawa za 2016 r.
3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

 • Baner: Magdalenki
 • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
 • Baner: baner Pod Dębami
 • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa