Logo: Szprotawa

Aktualności

Stawiamy na bezpieczeństwo

Burmistrz Mirosław Gąsik podpisał umowę na montaż sygnalizacji świetlnych połączonych z pomiarem prędkości i systemem zarządzania ruchem na przejściach dla pieszych przy ulicach Sobieskiego i Kościuszki w Szprotawie. To kolejny etap poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym mieście.
czytaj dalej

Usuwamy niebezpieczny azbest

Trwają prace związane z usuwaniem azbestu ze zgłoszonych przez mieszkańców nieruchomości z terenu Gminy Szprotawa. Jego demontaż, transport i utylizacja są w 100% refundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
czytaj dalej

Podział Funduszu Sołeckiego

Rusza kolejna edycja planowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Szprotawa. W najbliższym czasie odbędą się spotkania, podczas których mieszkańcy wsi zdecydują na jaki cel zostaną przeznaczone środki w 2020 roku.
czytaj dalej

Śpij w spokoju Drogi Kolego

W imieniu całej wspólnoty samorządowej – Gminy Szprotawa oraz wszystkich jej mieszkańców, wyrażam szczere kondolencje oraz głębokie współczucie dla rodziny oraz bliskich Tomasza Niesłuchowskiego, wójta Gminy Żagań w latach 1990-2018, który w niedzielę, 18 sierpnia przegrał walkę z chorobą.
„W mojej pamięci na zawsze pozostanie jako oddany i niezawodny samorządowiec, z którym miałem zaszczyt uczestniczyć w wielu ważnych projektach i wydarzeniach”.
Łączę się w głębokim żalu
Burmistrz Szprotawy
Mirosław Gąsik

Planetobus w SP1 – niebo w zasięgu ręki!

W dniach 19-20 sierpnia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Szprotawie odbędą się pokazy astronomiczne w mobilnym planetarium z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy.
 
czytaj dalej

Służby lustrują ruinę kościoła ewangelickiego w Szprotawie.

W sierpniu br. działająca przy staroście żagańskim Powiatowa Grupa ds. Ochrony Zabytków dokonała lustracji ruiny kościoła ewangelickiego w Szprotawie. W skład grupy wchodzą przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Policji, Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Z uwagi na lokalizację zabytku na wizję zaproszono także przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
 
Ruina kościoła w Szprotawie to obiekt szczególny, położony w centrum miasta zwraca uwagę mieszkańców oraz przyjezdnych. Świątynię wzniesiono w XVIII wieku na murach średniowiecznego zamku piastowskiego, którego pozostałości są doskonale widoczne. Po II wojnie światowej kościół za przyzwoleniem ówczesnych władz stopniowo popadał w ruinę, a jego wyposażenie rozkradziono. Ostatnie nabożeństwo miało miejsce w latach 60. minionego wieku. Kościelne krypty i podziemia w międzyczasie stały się przedmiotem najróżniejszych legend, chociaż faktycznie na przełomie 1944/1945 roku Niemcy ukryli w nich cenne zbiory archiwum miejskiego.
 
Właścicielem ruiny jest Parafia Polskokatolicka, którą opiekuje się ks. Proboszcz Ryszard Szykuła. Przy wsparciu ze strony przychylnych osób i instytucji kilkanaście lat temu zabezpieczył mury kościoła przed dalszą dewastacją oraz wysprzątał wnętrze, w którym rosły już okazałe drzewa. Teren został ogrodzony i stosownie oznakowany. Od tamtego czasu czyniono starania w kierunku odbudowy świątyni w duchu ekumenicznym, o czym opowiadał obecny na wizji ks. proboszcz Szykuła.
 
Odbudową żywo interesuje się także Burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik. Przy pozytywnym biegu wydarzeń w przyszłym roku będzie wykonana dokumentacja techniczna inwestycji. W zamyśle ma to być tzw. bezpieczna ruina, z wieżą widokową, ławkami i prezbiterium. Całość miałaby służyć także różnego rodzaju kulturalnym imprezom plenerowym.
 
Z lustracji zostanie sporządzony protokół, który trafi na ręce Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków.
 
W wizji uczestniczyli:
Maciej Boryna, szef Powiatowej Grupy ds. Ochrony Zabytków
Krystyna Karolewska, Starostwo Powiatowe, sekretarz grupy
Mł. bryg. Krzysztof Sowa - przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu
St. sierż. Monika Broda - przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu
Andrzej Frątczak - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żaganiu
Piotr Pietraszkiewicz – naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Żaganiu
Małgorzata Serafin – kierownik Referatu Promocji, Polityki Informacyjnej i Przedsiębiorczości w Urzędzie Miejskim w Szprotawie
Karol Błaszczyk – konserwator zabytków
Maciej Boryna - Szef PGOZ PŻ
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Służby lustrują ruinę kościoła ewangelickiego w Szprotawie

Mural przyjaźni i współpracy

10 sierpnia br., podczas jubileuszu 20-lecia partnerstwa burmistrzowie Christina Herntier i Mirosław Gąsik odsłonili mural,  z najbardziej charakterystycznymi dla Szprotawy i Sprembergu zabytkami.
czytaj dalej

Jubileusz za nami

Uroczyście  i radośnie delegacja ze Szprotawy świętowała jubileusz 20-lecia partnerstwa Szprotawy i Sprembergu, który miał miejsce 10 sierpnia br., w Sprembergu.
czytaj dalej

Wyprawka szkolna - dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych

Urząd Miejski w Szprotawie informuje o możliwości wnioskowania w szkołach o dofinansowanie zakupu podręczników i innych materiałów edukacyjnych. Termin składania podań upływa 6 września br.
czytaj dalej

Drogi i trasy rowerowe w Gminie Szprotawa

W nawiązaniu do informacji z lipca br. dokument „Analiza stanu, potrzeb i możliwości” w zakresie rozwoju sieci rowerowej w Gminie Szprotawa jest już po konsultacjach między referatami Urzędu Miejskiego.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 234

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner jakość powietrza
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa