Aktualności

NOWA RADA, NOWE POMYSŁY

27 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie szprotawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wybranej na kolejną, trzecią już kadencję. Działalność swoją zakończy w 2023 roku.Rada będzie m.in. konsultować i opiniować projekty gminnych uchwał, które wiążą się z funkcjonowaniem lokalnych stowarzyszeń. Będzie też wspierać dialog pomiędzy gminą a sektorem ngo, poprzez różne działania, w tym organizację wydarzeń integrujących szprotawian.
Dlatego członkowie Rady proszą, zarówno przedstawicieli organizacji, jak i poszczególnych obywateli, o zgłaszanie swoich uwag i pomysłów, które pomogą w rozwijaniu postaw prospołecznych w naszej gminie.Zachęcają też do dzielenia się problemami, z którymi borykają się szprotawskie ngo-sy. Kontakt z RDPP za pośrednictwem Referatu Promocji, Przedsiębiorczości i Turystyki UM w Szprotawie, tel. 68 376 0772 lub, 68 376 1125.
 
Podczas spotkania omówiono istotę i założenia funkcjonowania nowej Rady. Wybrano Przewodniczącą – Urszulę Borsuk z Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej WINDA w Szprotawie. Wiceprzewodniczącym został radny miejski – Stefan Gołek, a Sekretarzem Rady - Joanna Dudek z Urzędu Miejskiego w Szprotawie. Pozostali członkowie Rady: Józefa Śliska- radna miejska, Halina Kanyi-Maina - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Szprotawie; Ryszard Żmuda - Organizacja Powiatowa Ligi Obrony Kraju w Szprotawie; Kamila Czop-Sasin - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Podaruj Radość w Szprotawie; Małgorzata Serafin – Urząd Miejski w Szprotawie.
 
Kolejne spotkanie Rady 19 marca br.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON