Kalendarium

2 marca 1819: Zamknięcie rosyjskiego lazaretu wojskowego w domu strzelców

Aktualności

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZPROTAWY- wyniki trybu pozakonkursowego

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy dotyczące przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w trybie pozakonkursowym.
Treść ogłoszenia do pobrania.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE O OFERCIE W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, złożonej przez Szprotawski Klub JU-JITSU „AKAYAMA” w Szprotawie, w trybie pozakonkursowym. Treść ogłoszenia do pobrania.
czytaj dalej

OTWARTE SPOTKANIE DLA ORGANIZACJI

Burmistrz Szprotawy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i inne osoby zainteresowane, do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 2 marca br., o godz. 16.00, w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej, III piętro (Magdalenki).
 
czytaj dalej

OTWARTY KONKURS OFERT

10 lutego 2023 r. Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Szprotawa w 2023 r. przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Ogłoszenie do pobrania na BIP
czytaj dalej

NABÓR PRZEDSTAWICIELI DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Burmistrz Szprotawy ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty, w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin zgłaszania kandydatów upływa 6 lutego 2023 r.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE o przyjęciu oferty

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy dotyczące przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w trybie pozakonkursowym. 
czytaj dalej

OGŁOSZENIE o ofercie w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, złożonej przez Stowarzyszenie „Dziura Squad” w Szprotawie, w trybie pozakonkursowym. 
czytaj dalej

OTWARTY KONKURS OFERT

11 stycznia 2023 r.  Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 
czytaj dalej

WYNIKI KONKURSU

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Przygotowanie i wydawanie posiłków w jednostkach oświatowych Gminy Szprotawa dla dzieci i młodzieżu objętych pomocą społeczną.
Protokół do pobrania. 
czytaj dalej

WYNIKI KONKURSU-ŻŁOBEK

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z rozstrzygnięcia konkursu na prowadzenie żłobka w Szprotawie w 2023 roku
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 13

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON