Aktualności

OTWARTY KONKURS OFERT

28 lipca 2022 r. Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00. Więcej informacji w zarządzeniu.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Burmistrz Szprotawy ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
czytaj dalej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE DZIAŁAJ LOKALNIE

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Wzgórz Dalkowskich i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, ogłasza start naboru wniosków w ramach konkursu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków: 5 maja – 5 czerwca 2022 r. więcej
czytaj dalej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

27 kwietnia 2022 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.  
Protokół z posiedzenia komisji do pobrania.
czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert

1 kwietnia br. Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Szprotawa w 2022 r. przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Organizacja dodatkowych zajęć z zakresu integracji wielokulturowej dla dzieci uczęszczających do żłobka w Szprotawie”.
czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

23 marca 2022 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 
czytaj dalej

Nabór przedstawicieli do komisji konkursowej

Burmistrz Szprotawy ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty, w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Termin zgłaszania kandydatów upływa 22 marca 2022 r.
 

 
czytaj dalej

NOWEFIO – lubuskie lokalnie” mikrodotacje dla młodych organizacji i grup nieformalnych w województwie lubuskim

Stowarzyszenie LGD „Między Odrą a Bobrem” wspólnie z Fundacją Rozwoju Holistycznego 14.03.2022 r. rozpoczęło nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „NOWEFIO –lubuskie lokalnie”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Nabór prowadzony będzie do 04.04.2022 r., do godz. 23:59.
czytaj dalej

REKORDOWE PIENIĄDZE NA SPORT ROZDANE! Szprotawskie kluby otrzymały łącznie 242 tys. zł

Przyznane zostały dotacje na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie naszej gminy. Środki te można wydatkować m.in. na realizację programu szkoleniowego, organizację zawodów czy zakup sprzętu sportowego.
czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert

11 lutego br. Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Szprotawa w 2022 r. przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 13

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON