OSP Borowina

Ochotnicza Straż Pożarna w Borowinie

Ochotnicza Straż Pożarna w Borowinie powstała w 1948 roku i od tego czasu prowadzi szereg działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy, ale i także poza granicami powiatu i województwa poprzez zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych i katastrof. Obecnie, jednostkę tworzy 15 członków czynnych, 16 wspierających i 4 honorowych. W roku 2001 OSP Borowina została odznaczona Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Remiza OSP

W 2014 r. mieszkańcy Borowiny świętowali otwarcie nowo wybudowanej świetlicy i remizy OSP.
Powierzchnia użytkowa remizy i świetlicy to łącznie 500 m2, podobny obszar ma teren zielony okalający obiekt. W części świetlicowej oprócz dużej sali, znajduje się mniejsza salka, zmywalnia, magazyny, kotłownia i toalety.
W skład nowoczesnej remizy, wchodzi garaż o wielkości ponad 80 m2 oraz zaplecze sanitarne i szatnia. Na realizację przedsięwzięcia gmina pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Aktywność OSP Borowina

W roku 2012 został wybrany obecny zarząd, który z dużym zapałem realizuje zadania statutowe. Członkowie OSP czynnie uczestniczą w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach w celu podniesienia swoich kwalifikacji, a tym samym przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na naszym terenie. Z tego względu jednostka czyni starania, aby pozyskać nowy sprzęt pożarniczy, który zapewnia bezpieczeństwo przy ratowaniu osób poszkodowanych i mienia. 
W latach 2013-2014 pozytywnie został rozpatrzony wniosek o dotację w lokalnym konkursie grantowym "Działaj lokalnie" 2013 i 2014, którego celem było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców oraz strażaków z miejscowości Borowina i gminy Szprotawa. Dzięki temu przedsięwzięciu zakupiono dla jednostki torbę medyczną R1. 
Ponadto, dzięki zaangażowaniu Zarządu OSP Borowina, jednostka pozyskała środki od Fundacji Orlen "Dar Serca" na zakup aparatów oddechowych. W grudniu ubiegłego roku jednostka otrzymała od właściciela auto myjni w Szprotawie pana Dariusza Serwacha darowiznę rzeczową - motopompę szlamową Honda WT-20 X.
 
Dodatkowo w celu pozyskania środków na zakup sprzętu i umundurowania, strażacy prowadzą co roku kampanię informacyjną, związaną z przekazaniem 1% podatku na rzecz Związku OSP RP z dopiskiem OSP Borowina. W roku 2014 zarząd jednostki pozyskał środki w kwocie 4000 zł od fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza na realizację projektu "Szybka informacja skuteczne działanie”. Zebrane środki przeznaczono na montaż i uruchomienie zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP. Całkowita wartość projektu 9 600 zł, w tym wkład jednostki to 5 600 zł. 
 
We wrześniu 2014 roku jednostka zrealizowała projekt na realizację zadania publicznego pt. ,,Chleba naszego powszedniego – obrzęd dożynkowy 2014.” Obrzęd został zaprezentowany na Dożynkach Powiatowych.

W roku 2015 jednostka pozyskała zestaw ratownictwa medycznego w ramach pomocy od Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Największą inwestycją było zakupienie samochodu przez naszą jednostkę. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego Peugeot Boxer IUVO CARS dla OSP Borowina został dofinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego, dotacji Samorządu Gminnego, darowizny Kółka Rolniczego w Borowinie oraz wkładu własnego OSP. Łączna wartość to 162 324 zł.

W roku 2016 z dotacji MSWiA za pośrednictwem Komendanta Powiatowego w Żaganiu, dotacji Burmistrza Szprotawy, dotacji ZOSP RP, wpłat 1% podatku za 2014 r. oraz wkładu własnego OSP Borowina zakupiliła sprzęt ratowniczo gaśniczy i umundurowanie ochronne.
 

Zawody sportowo – pożarnicze

Jednostka osiągnęła wiele sukcesów na szczeblu gminnym i powiatowym podczas corocznych zawodów sportowo-pożarniczych.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON