Kalendarium

24 czerwca

Aktualności

Rewitalizacja śródmieścia Szprotawy trwa

Od kilku miesięcy można obserwować jak przebiega proces rewitalizacji w centrum miasta. Przebudowa Magdalenek, remont dachów wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Muzealnej, poprawa estetyki przestrzeni miejskiej to przedsięwzięcia realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Przebudowa dawnego budynku klasztoru Magdalenek

Projekt przebudowy dawnego budynku klasztoru Magdalenek jest jednym z podstawowych przedsięwzięć inwestycyjnych ujętym w Gminnym Programie Rewitalizacji. Prace budowlane rozpoczęły się pół roku temu. Zakończono roboty rozbiórkowe. Wzmocniono konstrukcję dachu, położono pokrycie dachowe i wstawiono okna połaciowe. Zbito tynki zewnętrzne. Wykonano izolację stropu poddasza. Zamontowano konstrukcję pod sufity podwieszane. Położono częściowo tynki wapienne i renowacyjne. W lipcu 2018 r. budynek ma zostać oddany do użytku. Wykonawcą zadania jest Zakład Instalacji Sanitarnych C.O i Gazowych Kubik Józef ze Szprotawy. Wartość projektu wynosi 5.143.795,74 zł brutto. W budynku powstanie Centrum Aktywności Społecznej, które będzie miejscem aktywizacji międzypokoleniowej w celu zmniejszenia ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przebudowane pomieszczenia wykorzystywane będą z przeznaczeniem na prowadzenie baru przez spółdzielnię socjalną, punkt informacji turystycznej i promocję lokalnej przedsiębiorczości. W budynku będzie znajdowała się również izba historii oraz pomieszczenia dla organizacji pozarządowych.
Inwestycja jest realizowana przy wsparciu unijnym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, działania 9.2. „Rozwój obszarów zmarginalizowanych”, poddziałania 9.2.1 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”.
Wartość dofinansowania wynosi 3.501.530,54 zł.

4Galeria zdjęć: Przebudowa dawnego budynku klasztoru Magdalenek

Remont dachu w budynkach przy ul. Muzealnej 2 i 3

Remont dachów w dwóch budynkach wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Muzealnej 2 i 3 (dawniej Świerczewskiego) to kolejny etap procesu rewitalizacji, realizowany przez Szprotawski Zarząd Nieruchomościami „Chrobry” Sp. z o.o. Obecnie na budynku mieszkaniowym nr 2 rozebrano częściowo połać dachową, ułożono folię i przybito łaty oraz przygotowano obróbki blacharskie.
Wykonawcą inwestycji jest firma „DROB-BUD” Piotr Drobysz z Małomic.
Wartość łączna robót wynosi 79.500,00 zł brutto. Gmina wspiera przedsięwzięcie w postaci dotacji w wysokości 34.250,00 zł, ponieważ budynki te są zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków.
Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury technicznej. Zabezpieczy budynek przed dalszą degradacją. Wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia dla mieszkańców, a tym samym zwiększy atrakcyjność obszaru śródmieścia.

3Galeria zdjęć: Remont dachu w budynkach przy ul. Muzealnej 2 i 3

Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców

Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz podnoszenie kompetencji życiowych to działania realizowane przez szprotawski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu aktywnej integracji. Projekt jest zadaniem podstawowym, nieinwestycyjnym ujętym w programie rewitalizacji, skierowanym do mieszkańców Szprotawy. Jego realizacja wynika z wysokiego poziomu ubóstwa i bezrobocia, wykluczenia społecznego oraz niskiej aktywności mieszkańców. W ramach aktywizacji społecznej uczestnicy projektu przygotowali plac pod przyjazne podwórko na ul. Odrodzenia. Poprawiają estetykę przestrzeni publicznej, w tym również na terenie rewitalizowanym. Rehabilitują się, aby poprawić swój stan zdrowia. Uzyskują prawo jazdy kat. B i C. Kształcą się na operatorów wózków jezdni i koparek. Uczestniczą w zajęciach z zakresu podnoszenia jakości życia. Korzystają z wycieczek. Otrzymują wsparcie w postaci zasiłków celowych. Wykonują prace społecznie-użyteczne.
Zadanie realizowane będzie do grudnia 2018 r. Wartość projektu oszacowana została na kwotę 1 mln złotych, z czego 85% stanowi unijna dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO-Lubuskie 2020, działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia podniesie się poziom kompetencji społecznych i zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poprawi się estetyka obszaru rewitalizowanego. Wszystkie te działania zwiększą szanse na zatrudnienie uczestników projektu.

4Galeria zdjęć: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON