Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne GPR-u zakończone

Konsultacje społeczne dotyczyły projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023. Ich efekt przedstawia poniższa informacja podsumowująca.
 
Konsultacje trwały miesiąc czasu. Prowadzone były w formie spotkania otwartego w dniu 14 lipca br. oraz debaty publicznej, która odbyła się 25 lipca br. Interesariusze mogli składać również swoje uwagi i/lub propozycje za pomocą specjalnych formularzy, które dostępne były na stronie internetowej gminy (Biuletyn Informacji Publicznej) oraz w Biurze Obsługi Rady Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
 

Mieszkańcy a rewitalizacja

Konsultacje społeczne, które odbyły się 25 lipca br., pokazały, że zainteresowanie mieszkańców tematyką rewitalizacji miasta jest znikome. Na debatę publiczną przybyło tylko kilku interesariuszy gminy.
 
Debata publiczna była jedną z form konsultacji społecznych poświęconych projektowi Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023. Podczas debaty, Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha skupił swoją uwagę przede wszystkim na przedstawieniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych jakie zaplanowane zostały do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023. Podczas dyskusji uczestnicy mieli możliwość składania swoich uwag i/lub propozycji do GPR-u.
W spotkaniu uczestniczyło tylko sześciu mieszkańców gminy, w tym m.in. Radny Rady Miejskiej Szprotawy i przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
Na zakończenie burmistrz podziękował wszystkim uczestnikom przybyłym na debatę.
Przypomnijmy!
Do 08 sierpnia br. trwają konsultacje społeczne, gdzie za pomocą specjalnych formularzy można zgłosić swoje uwagi i/lub propozycje do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023. Więcej informacji na stronie www.szprotawa.pl zakładka „Odnawiamy Szprotawę” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka „Konsultacje społeczne”.

Mieszkańcy uczestniczą w konsultacjach społecznych

„Porozmawiajmy o projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji”, taki temat był przedmiotem wczorajszych popołudniowych konsultacji Burmistrza Szprotawy z interesariuszami rewitalizacji.
Podczas spotkania, Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha omówił po krótce projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023, w szczególności jego cele, kierunki działań oraz przedsięwzięcia, które są planowane do realizacji na przełomie lat 2016-2023.
W konsultacjach uczestniczyli mieszkańcy Szprotawy, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych, Radni Rady Miejskiej w Szprotawie, pracownicy Urzędu Miejskiego. Podczas konsultacji mieszkańcy mogli wyrazić swoje uwagi oraz zgłaszać propozycje do projektu dokumentu.
Jednocześnie burmistrz poinformował, że konsultacje będą trwały jeszcze do 08.08. br.  i do tego czasu istnieje możliwość zgłaszania uwag, propozycji do projektu przedmiotowego dokumentu oraz ujęcia w nim kolejnych zadań rewitalizacyjnych.
Nadmienił również, że do 28.07. br., trwa nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, gdzie za pomocą specjalnej pisemnej deklaracji można złożyć swoją kandydaturę.
Wszystkie informacje w sprawie gminnego programu rewitalizacji  i zasad naboru oraz działania członków Komitetu Rewitalizacji dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne”.
 
UWAGA!
25.07.br. – odbędzie się debata publiczna, na którą burmistrz zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematyką rewitalizacji. 

Porozmawiajmy o projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji

Burmistrz Szprotawy informuje o rozpoczęciu i zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023.
Gminny Program Rewitalizacji powstał w oparciu o diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych występujących w gminie Szprotawa. Zawiera on charakterystykę problemów występujących na przedmiotowych obszarach, analizę potencjałów, cele i kierunki działań oraz wykaz przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Konsultacje odbędą się w dniach od 08.07.2016 r. do 08.08.2016 r. w sposób określony w poniższym ogłoszeniu.
Podczas konsultacji będzie można wyrazić swoje uwagi i/lub propozycje do projektu dokumentu.
Przypomnijmy!
Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji, do których należą m.in. mieszkańcy na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 
 

Koniec pierwszego etapu konsultacji społecznych

Zakończyły się trwające miesiąc czasu konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji miasta Szprotawy. Ich przebieg obrazuje informacja podsumowująca. 
 
Konsultacje społeczne dotyczyły projektów uchwał w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szprotawa oraz określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Szprotawa. Konsultacje prowadzone były w formie spotkania otwartego w dniu 20.04 br., debaty publicznej, która odbyła się 04.05 br. Istniała również możliwość wniesienia swoich uwag i propozycji za pomocą specjalnych formularzy, które dostępne były na stronie internetowej gminy (Biuletyn Informacji Publicznej) oraz w Biurze Obsługi Rady Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
Udział społeczeństwa w konsultacjach był niski.
 
Do pobrania informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych.

Zrewitalizujmy Szprotawę – twój głos jest ważny!

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz powołanie Komitetu Rewitalizacji to jedne z pierwszych działań jakie gmina musi podjąć, aby przystąpić do rewitalizacji miasta Szprotawy.         
 
Burmistrz Szprotawy informuje o rozpoczęciu i zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektów uchwał w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szprotawa oraz określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Szprotawa. Konsultacje odbędą się w dniach od 20.04.2016 r. do 20.05.2016 r. w sposób określony w ogłoszeniu.
Podczas konsultacji będzie można wyrazić swoje opinie, a także wnieść uwagi i zastrzeżeniado przygotowanych projektów dokumentów.
Pamiętajmy! Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji, do których należą m.in. mieszkańcy na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON