Komitet Rewitalizacji

Komitet nie ma zastrzeżeń do sprawozdania

Sprawozdanie końcowo-roczne to jedna z form oceny stopnia realizacji programu rewitalizacji. Pozytywne stanowisko w tej sprawie wydał Komitet Rewitalizacji podczas spotkania, które odbyło się 24 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Szprotawie.
Posiedzenie otworzył przewodniczący Komitetu Maciej Siwicki przedstawiając porządek obrad. Przedmiotem spotkania było wydanie opinii do sprawozdania końcowo-rocznego Burmistrza z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 za 2017 r. Członkowie Komitetu po dokonaniu analizy otrzymanego sprawozdania stwierdzili, że realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych przebiega adekwatnie do przyjętych w programie założeń. Po przeprowadzeniu głosowania Komitet zaopiniował pozytywnie sprawozdanie za ubiegły rok.
 
Do pobrania sprawozdanie z realizacji GPR.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON