Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji dokonał oceny programu

Komitet Rewitalizacji pozytywnie zaopiniował ocenę dotychczasowych działań rewitalizacyjnych, którą przedstawiła Pani Ewa Gancarz Pełniąca Funkcję Burmistrza podczas spotkania w dniu 28.01. br.
Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 rozpoczął przewodniczący Maciej Boryna przedstawiając porządek obrad. Przedmiotem spotkania było wydanie opinii w zakresie sprawozdania końcowo-rocznego za 2019 r. oraz oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa za okres trzech lat 2016-2019.
Opracowania przedstawiają w syntetyczny sposób informacje na temat stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć i poziom osiągnięcia wskaźników w stosunku do założonych celów programu. Spośród sześciu przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016-2019 trzy zostały całkowicie zrealizowane i zakończone. Jedno przedsięwzięcie nieinwestycyjne jest w trakcie realizacji i zakończy się w roku bieżącym. To pokazuje, że program jest realizowany. Jednakże brak realizacji dwóch przedsięwzięć dotyczących modernizacji budynków samorządowych instytucji kultury skłania do podjęcia działań w kierunku ich uaktualnienia, bądź też zastąpienia innymi zadaniami, które pozwolą zrealizować założone cele w zakresie rozwoju oferty usług kulturalnych.
Członkowie Komitetu po zapoznaniu się z dokumentami pozytywnie zaopiniowali przedstawione dokumenty. Kolejnym etapem tych działań będzie przeprowadzenie procedury aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023, która nastąpi w trybie ustawy o rewitalizacji.  
 
    Sprawozdanie z realizacji GPR za 2019 r. - do pobrania.
    Opinia Komitetu Rewitalizacji - do pobrania.
    Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR za okres 2016-2019 - do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON