#SZCZEPIMY SIĘ! Wszystkie osoby, które skończyły 12 lat, mogą zapisywać się na...

Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji dokonał oceny programu

Komitet Rewitalizacji pozytywnie zaopiniował ocenę dotychczasowych działań rewitalizacyjnych, którą przedstawiła Pani Ewa Gancarz Pełniąca Funkcję Burmistrza podczas spotkania w dniu 28.01. br.
Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 rozpoczął przewodniczący Maciej Boryna przedstawiając porządek obrad. Przedmiotem spotkania było wydanie opinii w zakresie sprawozdania końcowo-rocznego za 2019 r. oraz oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa za okres trzech lat 2016-2019.
Opracowania przedstawiają w syntetyczny sposób informacje na temat stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć i poziom osiągnięcia wskaźników w stosunku do założonych celów programu. Spośród sześciu przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016-2019 trzy zostały całkowicie zrealizowane i zakończone. Jedno przedsięwzięcie nieinwestycyjne jest w trakcie realizacji i zakończy się w roku bieżącym. To pokazuje, że program jest realizowany. Jednakże brak realizacji dwóch przedsięwzięć dotyczących modernizacji budynków samorządowych instytucji kultury skłania do podjęcia działań w kierunku ich uaktualnienia, bądź też zastąpienia innymi zadaniami, które pozwolą zrealizować założone cele w zakresie rozwoju oferty usług kulturalnych.
Członkowie Komitetu po zapoznaniu się z dokumentami pozytywnie zaopiniowali przedstawione dokumenty. Kolejnym etapem tych działań będzie przeprowadzenie procedury aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023, która nastąpi w trybie ustawy o rewitalizacji.  
 
    Sprawozdanie z realizacji GPR za 2019 r. - do pobrania.
    Opinia Komitetu Rewitalizacji - do pobrania.
    Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR za okres 2016-2019 - do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON