Aktualności

Umowa na modernizację szkół podpisana!

10 sierpnia br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał umowę na kompleksową modernizację szprotawskich szkół podstawowych. Zadanie finansowane będzie z PFRON oraz unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. To część olbrzymiego projektu kompleksowej poprawy dostępności szprotawskich szkół dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ruchowymi.
 
- Ruszamy z dużym projektem gruntownej przebudowy szkół podstawowych w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowania placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To wielka chwila, bo już dawno tak ogromne pieniądze nie były kierowane na poprawę infrastruktury oświatowej – z radością dzieli się informacjami burmistrz Mirosław Gąsik. – Inwestycje, które zostaną wykonane w ramach podpisanej umowy ze spółką ZISICO ze Szprotawy, są częścią rozległego przedsięwzięcia skierowanego na poprawę warunków edukacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakres umowy, opiewającej na kwotę 690.546,45 zł,  obejmuje modernizację budynków szkół podstawowych w Szprotawie – SP1 i SP2, Wiechlicach, Długiem i Siecieborzycach. Prace polegać będą m.in. na remoncie wejść głównych do budynków szkolnych, poszerzeniu wejść do gabinetów specjalistycznych i likwidacji progów, dostosowaniu stołówek szkolnych czy modernizacji sanitariatów. Pierwsze prace rozpoczną się w Szkole Podstawowej w Długiem.
 
Część zadania, współfinansowanego na podstawie Umowy powierzenia grantu nr BD/4/4/2021 w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, opiewa na wartość 87.569,00 zł. Prace wykonywane będą w okresie od 10.08 do 29.10.2021 r.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.605.860,59 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 285.860,59 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON