Kalendarium

15 sierpnia 1945: Uruchomienie zakładów dziewiarskich (późniejsza „Milana”) w powojennej Szprotawie

Aktualności

Porozumienie o współpracy dla nowoczesnego szkolnictwa

30 sierpnia 2021 r. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał porozumienie o współpracy z dyrektorami szkół podstawowych Nr 1 w Szprotawie oraz w Długiem na realizację projektu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Partnerem przedsięwzięcia jest Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie.
Podpisany dokument reguluje zasady współpracy pomiędzy organem prowadzącym a placówkami, w których realizowane jest przedsięwzięcie przy udziale jednostki obsługującej szkoły, tj. CUW. 
 
Przypomnijmy, do udziału w projekcie wytypowane zostały Szkoła Podstawa Nr 1 w Szprotawie oraz Szkoła Podstawowa w Długiem. Na etapie rekrutacji na przełomie XII 2020 r. – I. 2021 r. szkoły te poddane zostały audytom dostępności przeprowadzonym nieodpłatnie przez Politechnikę Gdańską. Audyt pozwolił na zdiagnozowanie  potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji każdej ze szkół oraz oszacowanie wydatków.
 
Najważniejszym działaniem będzie montaż w SP1 windy obsługującej czterokondygnacyjnej budynek, dzięki czemu szkoła ta będzie pierwszą placówką w Powiecie Żagańskim w 100% dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pozostałe działania związane są z likwidacją barier architektonicznych, w tym budowa parkingów, wymiana nawierzchni placów, poszerzenie wejść do gabinetów specjalistycznych i likwidacja progów, dostosowanie stołówki szkolnej, czy modernizacja sanitariatów.
 
Projekt w dużej mierze opiera się również na miękkich działaniach edukacyjnych i społecznych, polegających na zakupie pomocy dydaktycznych i wyposażenia, a także podnoszeniu kompetencji nauczycieli i specjalistów szkolnych. Uczniowie objęci zostaną fachowym wsparciem w postaci zajęć dogoterapii i hipoterapii,  dostępne będą również zajęcia z fizjoterapeutą, warsztaty z technik uczenia się, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz o charakterze naukowym. Oferta szkół obejmować będzie również turnusy rehabilitacyjne dla uczniów.
 
Projekt, opiewający na kwotę 1.605.860,59 zł brutto, dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość grantu wynosi aż 1,320 mln zł, wkład własny to jedyne 285.861 zł.
 
Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została na okres od czerwca bieżącego roku do kwietnia 2023 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON