Aktualności

Cyberbezpieczna, cyfrowa Szprotawa

Dzięki unijnemu wsparciu w wysokości 611 tys. zł w gminie zrealizowane zostaną inwestycje teleinformatyczne, bez finansowego wkładu własnego, podnoszące poziom efektywności, jakości i bezpieczeństwa cyfrowych usług publicznych. Wdrożone zostaną również rozwiązania chroniące przed cyberatakami.
 
9 marca 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Szprotawa a Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu, którego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Szprotawie.
 
Otrzymane środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup sprzętu komputerowego, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie gminy w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia. Dzięki inwestycjom wzmocnione zostaną zabezpieczenia przeciw działaniom mogącym naruszyć poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzania danych. Warunkiem otrzymania środków jest przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa.
 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”, działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON