Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Nazwa projektu
Granty PPGR– Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.
 
Cel projektu
Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
 
Krótki opis projektu
Projekt polega na zakupie sprzętu komputerowego (laptopów) z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami
 
Finansowanie projektu
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy powierzenia grantu nr 1078/2022 zawartej w dniu 29.03.2022 r. pomiędzy Gminą Szprotawa a Centrum Projektów Polska Cyfrowa  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Osi Priorytetowej V „ Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”, działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego”.
 
Całkowita wartość projektu: 1.143.535,92 zł  brutto;
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 1.134.300,00 zł;
Dofinansowanie: 1.134.300,00 zł;
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa): 9.235,92 zł.
 
Harmonogram realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji projektu: marzec 2022 r.
Zakończenie rzeczowej realizacji  projektu: listopad 2022 r.
Zakończenie  finansowej realizacji projektu: grudzień 2022 r.
 
Prognozowane wskaźniki realizacji projektu
Wskaźniki produktu:
  • liczba zakupionych laptopów – 384 szt.
  • liczba zakupionego oprogramowania – 384 szt.
  • dostęp do Internetu – 1 szt.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON