News box

  • 08-03-2021

Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii koronawirusa

W trosce o dobro wszystkich mieszkańców Gminy Burmistrz Szprotawy zaprasza na bezpłatną pomoc psychiatry i psychologa w czasie epidemii koronawirusa.

Ostatnie kilka miesięcy jest dla wszystkich Polaków bardzo trudnym okresem. Skutki światowej pandemii odczuwają różne grupy wiekowe zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Izolacja społeczna, brak bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, różne zakazy i obostrzenia spowodowały, że społeczeństwo dotychczas w miarę przewidywalne, znacząco się zmienia. Wiele osób doświadcza negatywnych emocji strachu przed zachorowaniem, niepewności związanej z nadejściem kolejnej fali epidemii, niepokoju o przyszłość co skutkuje obniżeniem nastroju, a w efekcie może doprowadzić do powstania depresji.
 
Osoby, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, źle znoszą ograniczenia lub odosobnienie, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad specjalistów zgodnie z poniższym harmonogramem dyżurów:
 
1. Dzieci i młodzież - mgr Karolina Dziadkiewicz - psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny
  • co drugi wtorek, od 8 czerwca, w godz. 11.00 -13.00
  • co drugi czwartek, od 10 czerwca, w godz. 17.00 - 19.00.
Dyżury pełnione będą w Szprotawie przy ul. Plac Kościelny 2, pok. nr 009 (budynek Klasztoru Magdalenek).
 
2. Osoby dorosłe - lekarz psychiatra Jerzy Szewczuk
  • wtorki w pierwszym i trzecim tygodniu miesiąca począwszy od 09.03.2021 r., w godz. 13.00-14.00.
Dyżury pełnione będą w formie teleporad pod nr tel. 608 447 178.
 
Ponadto w trosce o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy na potrzeby placówek oświatowych dokonano zakupu materiałów profilaktyczno- edukacyjnych pt. „depresjA?”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją