Aktualności

  • 29-03-2021

Działamy dla powrotu pociągów do Szprotawy

26 marca br. burmistrz Mirosław Gąsik uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w sprawie projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 14 na odcinku Szprotawa – Żagań.
Zadanie ma być realizowane w ramach programu „Kolej Plus”. Aktualnie trwają ostatnie przygotowania do ogłoszenia przetargów na opracowanie studium planistyczno-prognostycznego, którego ocena będzie podstawą do podjęcia przez PKP PLK ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania. Samorządy biorące udział w projekcie pozytywnie odpowiedziały na apel o wsparcie w przyszykowaniu dokumentacji, ze względu na wyższe niż pierwotnie zakładano koszty.
 
- Bardzo kibicuję temu projektowi. Kolej w Szprotawie to wielkie marzenie Szprotawian. To również realna walka z wykluczeniem komunikacyjnym, którego doświadczają osoby starsze, niezmotoryzowane oraz młodzież dojeżdżająca do szkół. – relacjonuje spotkanie burmistrz Mirosław Gąsik. Jak tylko zadanie otrzyma wsparcie finansowe, Szprotawianie będą mogli dojechać szynobusem do Żar, Żagania i Zielonej Góry. Na tym jednak gmina nie poprzestaje. Kolej Plus to duża szansa, ale trzeba szukać możliwości wszędzie gdzie to możliwe, dlatego na dniach skieruję apel do Ministerstwa Infrastruktury i PKP PLK o przeprowadzenie remontu całego odcinka z Żagania przez Szprotawę aż do Głogowa.  Zabiegamy także o remont zaniedbanego peronu i dworca.
 
- To bardzo ważna inwestycja, która niewątpliwie wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy całej gminy - mówi Bartosz Sokołowski, który również uczestniczył w spotkaniu z ramienia gminy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją