Aktualności

  • 30-03-2021

Dwójka z wiodącym językiem niemieckim!

Kolejna szprotawska placówka oświatowa rusza z nowoczesną ofertą edukacyjną. Tym razem uczniowie Szkoły Podstawowej przy Sobieskiego będą mieli możliwość zdobywania wiedzy w oddziałach dwujęzycznych z rozszerzonym językiem niemieckim.
- Dwujęzyczność oznacza dla uczniów kształcenie zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym dwóch wybranych przedmiotów np. geografii i historii. W Dwójce, w wymiarze rozszerzonym, nauczany będzie język niemiecki, co zapewni opanowanie go w stopniu umożliwiającym samodzielną i swobodną komunikację, a w przyszłości na przykład studiowanie za granicą - wyjaśnia burmistrz Mirosław Gąsik, który z wraz ze swoją Zastępczynią Dorotą Grzeszczak oraz dyrekcją szprotawskich placówek oświatowych wyszli z inicjatywą dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb współczesnego świata, gdzie znajomość języków obcych jest normą, a nie luksusem.
 
Zastępczyni burmistrza Dorota Grzeszczak dodaje: - Zgodnie z założeniami, już od I klasy dzieci będą realizować 3 godziny języka niemieckiego tygodniowo, a w klasach siódmej i ósmej będą uczniami oddziału dwujęzycznego  z geografią i historią w języku niemieckim. Nauka w takim systemie zwiększa częstotliwość obcowania ucznia z językiem zarówno w mowie, jak i piśmie. To wpływa również na przełamanie bariery językowej oraz sprzyja coraz bieglejszemu posługiwaniu się językiem specjalistycznym z wybranych zagadnień edukacyjnych. Wyspecjalizowana kadra nauczycielska zapewni współpracę z zaprzyjaźnionymi placówkami edukacyjnymi z Niemiec, wymianę polsko-niemiecką oraz realizację dwujęzycznych projektów edukacyjnych, w tym warsztatów językowych czy jakże popularnych u nas spływów kajakowych. Dodatkowo, uczniowie klas pierwszych będą uczyć się języka angielskiego jako kontynuacja edukacji przedszkolnej. Zajęcia językowe będą realizowane poprzez różnorodne formy gier i zabaw ruchowych, interaktywnych oraz bogate formy ćwiczeń leksykalnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją