Aktualności

  • 08-04-2021

Raport do oceny

Trwają prace w ramach pilotażowego projektu partnerstwa, skierowanego do najsłabszych gospodarczo obszarów, którego celem jest zwiększenie możliwości ubiegania się o wsparcie unijne i efektywną realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Obecnie opiniowaniu podlega raport diagnostyczny, stworzony w oparciu spostrzeżenia i głosy mieszkańców.
Pod koniec ubiegłego roku Szprotawa przystąpiła do projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”, dzięki któremu w partnerstwie z naszymi sąsiadami gminami Małomice, Niegosławice, Brzeźnica i Powiatem Żagańskim będziemy skuteczniej ubiegać się o fundusze unijne na realizację inwestycji. Na przełomie stycznia i lutego br. mieszkańcy poproszeni zostali o przedstawienie opinii o miejscu, w którym żyją. Na podstawie zebranych ankiet opracowany został dokument diagnostyczny o nazwie „Portret partnerstwa gmin na rzecz rozwoju powiatu żagańskiego”.
 
Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią – do pobrania. Uwagi bądź sugestie prosimy przesyłać do 22 kwietnia br., na adres e-mail, w temacie wiadomości wpisując UWAGI DO RAPORTU PARTNERSTWA.
 
Burmistrz Mirosław Gąsik słowa podziękowania kieruje do wszystkich mieszkańców, którzy zaangażowali się w przedsięwzięcie i tworzenie raportu: - Do projektu przystąpiliśmy, aby zwiększyć szanse Szprotawy na systematyczne pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego. Tylko dzięki środkom pomocowym możemy rozwijać się, bez konieczności zaciągania kredytów w naszej i tak już bardzo zadłużonej gminie. Wasza praca polegająca na wskazywaniu mocnych i słabych stron życia w Szprotawie pozwoli lepiej dostosować politykę samorządu w zakresie świadczenia usług publicznych. Długofalowym efektem finalnym tych prac ma być powstrzymanie emigracji młodych osób i zachęcenie mieszkańców do wiązania życiowych planów właśnie z naszą gminą.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją