Aktualności

  • 09-04-2021

Inwestycje na terenach wiejskich

Ruszyły prace remontowe mocno wyeksploatowanej drogi do Biernatowa, która stanowi jedyny dostęp do zabudowań mieszkalnych i gospodarstw, pól uprawnych oraz lasów. To również jedyna trasa łącząca miejscowość z drogą wojewódzką 297. Roboty budowlane współfinansowane są przez Nadleśnictwo Szprotawa.
Dziury, wyboje i nierówności – tak pokrótce scharakteryzować można drogę do Biernatowa, która  dla mieszkańców jest nie lada wyzwaniem, a przede wszystkim zagrożeniem ze względu na utrudniony przejazd pojazdów ratowniczych. Dlatego przy współpracy z Nadleśnictwem Szprotawa podjęta została decyzja o jej pilnej modernizacji. W ramach napraw bieżących istniejąca wierzchnia warstwa zostanie ściągnięta frezarką, przemiałowana, a następnie utwardzona. Koszt prac oszacowany został na kwotę blisko 44 tys. zł, z czego połowę pokryje Nadleśnictwo.
 
Burmistrz Mirosław Gąsik dziękuje Nadleśniczemu Dariuszowi Chełskiemu oraz pracownikom instytucji za partnerską i owocną współpracę. Wyraża również nadzieję, że remont drogi do Biernatowa to nie jedyny projekt, który zostanie zrealizowany w 2021 roku wspólnie z zaprzyjaźnioną jednostką.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją