Porady prawne

 • 22-02-2016

Porady prawne

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez adwokatów i radców prawnych

 
 
 
 
 
W ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, od 4 stycznia 2016 r. na terenie Powiatu Żagańskiego funkcjonują trzy punkty konsultacyjne, w których adwokaci oraz radcy prawni udzielają darmowych porad prawnych.
Osobami uprawnionymi do otrzymania darmowej pomocy prawnej są:    
 • młodzież do 26 roku życia,
 • rodziny wielodzietne,
 • seniorzy powyżej 65 roku życia,
 • osoby korzystające z pomocy społecznej,
 • weterani i kombatanci,
 • osoby dotknięte katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.
Forma udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej: 
 1. Oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzielaniu świadczenia, o którym mowa w art. 106  ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 2. Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
 3. Zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 4. Legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.
 5. Dokument stwierdzający tożsamość i nieukończone 26 lat albo ukończone 65 lat.
 6. Pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 7. Pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 8. Dokument potwierdzający ciążę.
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Żagańskim w 2020 r.: 
 • Żagań - budynek Starostwa Powiatowego ul. Dworcowa 39, pok. nr 13
Poniedziałek 12.00-16.00
Wtorek 8.00-12.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 12.00-16.00
Piątek 9.00-13.00 
 • Szprotawa - budynek Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 30, pok. nr 1
Poniedziałek 7.30-11.30
Wtorek 12.00-16.00
Środa 8.00-12.00
Czwartek 12.00-16.00
Piątek 8.00-12.00 
 • Iłowa - budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu ul. Żagańska 15, pok. nr 5 punkt powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej:Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS-SUM, Aleja Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra,
Poniedziałek 12.00-16.00
Wtorek 12.00-16.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 10.00-14.00
Piątek 8.00-12.00  
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją