Symbole miasta

  • 03-03-2016

Symbole miasta

HERB
Herbem Gminy jest historyczny herb miasta Szprotawy, umieszczony w błękitnym polu, przedstawiający fragment murów obronnych z dwiema srebrnymi basztami po bokach, na których stoją dwaj trębacze. Wewnątrz murów srebrna budowla z czerwonym dachem reprezentuje zamek książęcy. Na murze obronnym widnieje złota tarcza herbowa z czarnym dolnośląskim orłem, którego zdobi przepaska na piersi, a ponad tarczą hełm prętowy z czarno – złotym pawim ogonem.
 
FLAGA
Gmina posiada flagę ustanowioną przez Radę o kolorach żółtym, czerwonym i niebieskim. W górnym lewym rogu na żółto – czerwonym tle znajduje się herb Gminy.
Zasady używania herbu i flagi Gminy określa Rada w drodze odrębnej uchwały.
 
INSYGNIUM
Insygnium władzy samorządowej stanowi herb gminy zawieszony na dekoracyjnym łańcuchu, które może być używane przez przewodniczącego Rady w czasie prowadzenia obrad oraz przez burmistrza reprezentującego Gminę na zewnątrz w celu podkreślenia doniosłości i uroczystego charakteru okoliczności, w jakich występują.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją