Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych

 • 04-03-2016

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin
 
ul. Krasińskiego 23, III piętro,
67-300 Szprotawa
tel. +48 68 376 4932, 795 557 092
 
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku:
 • poniedziałek w godz. od 11.00 do 16.00
 • wtorek w godz. od 11.00 do 16.00
 • środa w godz. od 11.00 do 14.00 i od 17.00-19.00
 • czwartek w godz. od 11.00 do 16.00
 • piątek w godz. od 11.00 do 16.00
 
W każdą środę w sali posiedzeń Punktu Konsultacyjnego odbywają się mitingi "AA".
Ponadto w każdą trzecią środę miesiąca odbywa się miting otwarty dla osób współuzależnionych i sympatyków AA.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Punktu.
 
W ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego prowadzone jest:
 • udzielanie informacji osobom zainteresowanym uzależnieniem alkoholowym itp.;
 • udostępnianie świetlicy uzależnionym w celach terapeutycznych;
 • udostępnianie literatury i innych materiałów w celu propagowania trzeźwości i poznawania choroby;
 • organizowanie indywidualnych wyjazdów na leczenie odwykowe w ośrodkach lecznictwa;
 • organizowanie wyjazdów na imprezy ruchu trzeźwościowego;
 • organizowanie wyjazdów na rekolekcje trzeźwościowe;
 • organizowanie prelekcji i pogadanek na temat uzależnienia;
 • prowadzenie mitingów grupy samopomocowej w każdą środę od godz: 17:00;
 • przeprowadzanie badań przez biegłych sądowych psychologa i psychiatrę w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
 • udzielanie pomocy osobom utrzymującym dalsze trzeźwienie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją