Program współpracy

  • 04-05-2016

Program współpracy

Gmina Szprotawa współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będących zadaniami własnymi gminy. Co roku też uchwalany jest Program współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Program współpracy w 2020 r.

Program współpracy w 2019 r.

Program współpracy w 2018 r.

Program współpracy w 2017 r.

Program współpracy w 2016 r.

Program współpracy w 2015 r.

Archiwum

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją