Aktualności

  • 20-03-2020

SĄ PIENIĄDZE DLA NGO! WYSTARCZY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs na wsparcie zadań w ramach działania „Lubuska Odnowa Wsi".
Dofinansowaniem objęte będą działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim, w tym na:
- podnoszenie świadomości społeczności lokalnej;podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej;
- rozwijanie aktywności społeczności lokalnej;rozwój turystyki i rekreacji;
- zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego;
- zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego;
- wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody. 
 
Termin składania wniosków - do 20 marca 2020 roku. Więcej informacji:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją