Aktualności

  • 20-03-2020

NOWA RADA, NOWE POMYSŁY

27 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie szprotawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wybranej na kolejną, trzecią już kadencję. Działalność swoją zakończy w 2023 roku.Rada będzie m.in. konsultować i opiniować projekty gminnych uchwał, które wiążą się z funkcjonowaniem lokalnych stowarzyszeń. Będzie też wspierać dialog pomiędzy gminą a sektorem ngo, poprzez różne działania, w tym organizację wydarzeń integrujących szprotawian.
Dlatego członkowie Rady proszą, zarówno przedstawicieli organizacji, jak i poszczególnych obywateli, o zgłaszanie swoich uwag i pomysłów, które pomogą w rozwijaniu postaw prospołecznych w naszej gminie.Zachęcają też do dzielenia się problemami, z którymi borykają się szprotawskie ngo-sy. Kontakt z RDPP za pośrednictwem Referatu Promocji, Przedsiębiorczości i Turystyki UM w Szprotawie, tel. 68 376 0772 lub, 68 376 1125.
 
Podczas spotkania omówiono istotę i założenia funkcjonowania nowej Rady. Wybrano Przewodniczącą – Urszulę Borsuk z Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej WINDA w Szprotawie. Wiceprzewodniczącym został radny miejski – Stefan Gołek, a Sekretarzem Rady - Joanna Dudek z Urzędu Miejskiego w Szprotawie. Pozostali członkowie Rady: Józefa Śliska- radna miejska, Halina Kanyi-Maina - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Szprotawie; Ryszard Żmuda - Organizacja Powiatowa Ligi Obrony Kraju w Szprotawie; Kamila Czop-Sasin - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Podaruj Radość w Szprotawie; Małgorzata Serafin – Urząd Miejski w Szprotawie.
 
Kolejne spotkanie Rady 19 marca br.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją