Aktualności

  • 06-05-2020

Nabór wniosków na działania lokalne

Do 24 maja br. potrwa nabór w ramach konkursu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, ogłoszonego przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”.
W bieżącym konkursie wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia jak również wpływają na przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
 
Wszystkie zainteresowane, gminne organizacje odsyłamy na stronę fundacji, gdzie opisano szczegóły aplikowania o środki.
Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy programu: Marta Moskwa –tel. (68) 3888 431, wew. 24 lub 664 921 399  lub Joanna Roszczuk – tel. (68) 3888 431 wew. 22.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją