Aktualności

  • 23-10-2020

NABÓR PRZEDSTAWICIELI NGO DO KOMISJI KONKURSOWYCH

Burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją