Aktualności

  • 08-02-2021

Nabór przedstawicieli do komisji konkursowej

Burmistrz Szprotawy ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty, w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin zgłaszania kandydatów upływa 12 lutego 2021 r. Więcej

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją