Aktualności

  • 05-07-2021

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

26 kwietnia 2021 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Protokół z posiedzenia komisji do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją