Aktualności

  • 04-08-2021

Zapraszamy do konsultacji zmiany Programu współpracy z organizacjami

Burmistrz Szprotawy ogłasza adresowaną do organizacji pozarządowych konsultację  projektu uchwały zmieniającego Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.
Konsultacje trwające od 10 do 16 lipca br.  polegają na przedstawieniu przez organizację lub inny podmiot trzeciego sektora, pisemnej opinii o projekcie uchwały. - mówi burmistrz Mirosław Gąsik. - Zachęcam do wzięcia udziału w skonsultowaniu zmiany w Programie współpracy z organizacjami na rok 2021, która ma przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii poprzez zintensyfikowanie działań profilaktycznych, by pobudzić dzieci i młodzież do aktywności sprzyjającej zdrowiu psychicznemu i fizycznemu.
 
Więcej szczegółów w ogłoszeniu Burmistrza Szprotawy na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Szprotawie.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją