Aktualności

  • 04-08-2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Szprotawa w 2021 r., w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Termin składania ofert upływa 20 sierpnia 2021 r.
Więcej informacji w ogłoszeniu do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją