Aktualności

  • 22-11-2021

Czas na uchwały dla trzeciego sektora

Zakończyły się właśnie konsultacje projektów dwóch  aktów prawa miejscowego, których inicjatorem jest Burmistrz Szprotawy. Podczas najbliższej sesji, 26 listopada br., Rada Miejska w Szprotawie podejmie decyzje o ich uchwaleniu.
Konsultacje trwały od 8 do 15 listopada br. i dotyczyły:
  • Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku  i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku
  • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa na 2022 rok. 
Szczegóły konsultacji w ogłoszeniu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją