Aktualności

  • 07-02-2022

Nabór przedstawicieli do komisji konkursowej

Burmistrz Szprotawy ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty, w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin zgłaszania kandydatów upływa 28 stycznia 2022 r.
 
Szczegóły naboru oraz formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej w ogłoszeniu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją