Aktualności

  • 22-02-2022

Otwarty konkurs ofert

11 lutego br. Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Szprotawa w 2022 r. przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Ogłoszenie do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją