Aktualności

  • 12-12-2022

OTWARTY KONKURS OFERT

28 lipca 2022 r. Burmistrz Szprotawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00. Więcej informacji w zarządzeniu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją