Aktualności

  • 03-01-2023

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZPROTAWY

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy dotyczące przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w trybie pozakonkursowym.
Treść ogłoszenia do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją