Aktualności

  • 23-01-2023

WYNIKI KONKURSU

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Przygotowanie i wydawanie posiłków w jednostkach oświatowych Gminy Szprotawa dla dzieci i młodzieżu objętych pomocą społeczną.
Protokół do pobrania. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją