Aktualności

  • 23-01-2023

OGŁOSZENIE o ofercie w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, złożonej przez Stowarzyszenie „Dziura Squad” w Szprotawie, w trybie pozakonkursowym. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją