Aktualności

  • 27-01-2023

OGŁOSZENIE o przyjęciu oferty

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy dotyczące przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w trybie pozakonkursowym. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją