Budżet Obywatelski

  • 11-05-2017
  • Autor: Grażyna Boczniewicz

Budżet Obywatelski

 
 
 
                                             HARMONOGRAM
 
  
TERMINY
DZIAŁANIA
od 18 maja 2018 r.
Prowadzenie akcji promocyjnej budżetu obywatelskiego
 
od 1 czerwca do 31 lipca r. 2018 r.
 
Składanie przez mieszkańców propozycji zadań do projektu budżetu obywatelskiego na 2019 rok
od 1 do 30 sierpnia 2018 r.
 
Weryfikacja propozycji mieszkańców przez zespół opiniujący i merytoryczne wydziały Urzędu Miejskiego w Szprotawie
31 sierpnia 2018 r.
 
Podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej listy zadań
od 1 do 30 września 2018 r.
 
Głosowanie nad propozycjami zadań
do 10 października 2018 r.
 
Ogłoszenie wyników głosowania
do 24 października 2018 r.
 
Zgłaszanie uwag i ewentualnych odwołań
do 15 listopada 2018 r.
 
Wpisanie zwycięskich zadań do projektu budżetu gminy
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
                                         

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją