Dokumenty

  • 13-04-2018
  • Autor: Grażyna Boczniewicz

Dokumenty

  • Uchwała RM w Szprotawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Szprotawy na 2019 rok - pobierz
  • Zarządzenie nr 0050/91/2018 Burmistrza Szprotawy z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego do weryfikacji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego oraz przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Szprotawa - pobierz
       - Protokół zespołu opiniującego z wyboru zadań - pobierz
  • Zarządzenie nr 0050/128/2018 Burmistrza Szprotawy z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad głosowania zadań do budżetu obywatelskiego - pobierz
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją