Kartowice

  • 07-11-2016

Kartowice

POŁOŻENIE

Niewielka wieś Kartowice, położona jest ok. 3,5 km od Szprotawy, w północnej części gminy.
Ogólna powierzchnia wsi wynosi 1 127,10 ha, tj. 11,27 km2 .

ORGAN SOŁECTWA

Sołtysem tej miejscowości jest Pani Anna Poleszczuk.
Działalność sołtysa wspiera Rada Sołecka, składająca się z 5 osób.
Statut Sołectwa Kartowice.

DEMOGRAFIA

Miejscowość zamieszkała przez 134 mieszkańców.

HISTORIA

Osada przez długi czas była we władaniu klasztoru magdalenek. Na południowy-zachód od wsi rośnie wiekowa dąbrowa. Wzdłuż osady na linii wschód-zachód płynie niewielki potok. Obecnie dominuje krajobraz rolniczy.

Wieś wzmiankowano już w 1386 roku pod nazwą "villa Kurthenicz". Do 1945 roku pod nazwą "Kortnitz". Przez wieś przebiegała linia kolejowa, tzw. kolejka szprotawsko-zielonogórska, rozebrana po II wojnie światowej.
Przez Kartowice przebiegają 2 szlaki turystyczne: "Szlak Północny" i "Szlak dawnej kolejki szprotawsko-zielonogórskiej". 
 
W celu poprawy jakości życia mieszkańców Kartowic, w 2014 r. wyniku pozyskania dotacji unijnej odremontowano świetlicę wiejską. Prace polegały na wymianie pokrycia dachowego budynku świetlicy oraz wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania. Zadanie pn. „Poprawa stanu technicznego świetlicy wiejskiej w Kartowicach” współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

KULTURA I ROZRYWKA

Życie kulturalno-społeczne mieszkańców Kartowic niewątpliwie skupia się wokół świetlicy wiejskiej. W 2014 r. świetlica została wyremontowana, by stworzyć warunki do organizacji różnorodnych imprez kulturalno-rekreacyjnych i spotkań o charakterze integracyjnym a tym samym do aktywizacji społeczności lokalnej oraz podejmowania przeróżnych inicjatyw.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją