Ochotnicza Straż Pożarna

  • 13-02-2017

Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) – umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna, składająca się z grupy ochotników, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Na terenie Gminy Szprotawy działa 6 jednostek OPS: 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją