OSP w Dzikowicach

  • 03-02-2017

OSP w Dzikowicach

Jednostka założona została w 1948 roku. Pierwsze zapisane informacje o OSP Dzikowice datowane są na 1984 r. W latach 1988-2007 jednostka funkcjonowała dość sprawnie biorąc udział w akcjach ratowniczych, zawodach sportowo-pożarniczych i innych imprezach. Jednakże, przełom nastąpił w 2008 roku, kiedy zostały wybrane nowe władze OSP. Od tego czasu jednostka mocno zaangażowała się w pracach i działalności na rzecz OSP i wsi.
 
Obecnie jednostka liczy 35 członków czynnych, wspierających i honorowych.
 

Remiza OSP w Dzikowicach

W budynku, który jednostka otrzymała od gminy (1984 r.) przeprowadzono zmiany. Pozyskane środki z gminy, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i z odpisu 1% podatku pozwoliły na wyremontowanie trzech pomieszczeń. Przebudowano dwa garaże na samochody, a trzecie pomieszczenie dostosowano do potrzeb socjalnych. Remiza zyskała nowe pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym i toaletą. W miejscu tym odbywają się różne spotkania i zebrania związane z działalnością OSP i na potrzeby mieszkańców sołectwa. Wszystkie prace zostały wykonane przez strażaków, począwszy od remontu garaży, pomieszczenia socjalnego, instalacji c.o., wstawiania okien, drzwi oraz malowania.

Aktywność OSP w Dzikowicach

Od 2009 roku druhowie biorą udział w szkoleniach, począwszy od szkolenia podstawowego, medycznego, technicznego, kierowania ruchem, dowódców i wielu innych potrzebnych do udziału w akcjach ratowniczych.
Jednostka posiada na stanie dwa auta, są to STAR 266 i ŻUK. Auta są „pełnoletnie”, ale nigdy nie zawiodły, zarówno w akcjach ratowniczych, wyjazdach na zawody, na różnego rodzaju zabezpieczenia imprez organizowanych przez Urząd Miejski w Szprotawie i nie tylko, jak również w wyjeździe, który jednostka odbyła wspólnie z jednostką OSP z Długiego na obchody 150-lecia Straży Pożarnej w Sprembergu w 2013 roku. Druhowie uczestniczyli również w pielgrzymce strażaków na Jasną Górę do Częstochowy w 2010 roku i obozie dla MDP organizowanym wspólnie z OSP Długie w 2009 roku. Działalność, którą prowadzi jednostka OSP w Dzikowicach zachęca do wstępowania w jej szeregi, zarówno starszych jak i młodszych strażaków.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Od 2009 roku przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt i chłopców, licząca 25 osób. Rok rocznie jednostka bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych zgłaszając do udziału drużyny seniorów oraz dwóch drużyn MDP. W 2010 roku chłopcy zajęli I miejsce w gminie i powiecie, a w 2016 roku sukces odniosły dziewczęta, zajmując również I miejsce w gminie i w powiecie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją