Ptasia grypa

  • 07-01-2020

Komunikat Wojewody Lubuskiego

W ostatnim czasie na terenie Polski potwierdzono występowanie wysoce zjadliwej grypy ptaków w hodowlach, obecnie na terenie województwa wielkopolskiego i na wschodzie - w województwie lubelskim. Rodzi to konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności.
 
Hodowcy drobiu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania zasad bioasekuracji oraz zgłaszania niezwłocznie do odpowiednich instytucji m.in. powiatowego lekarza weterynarii podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.
 
Hodowcy i osoby trzymające drób powinny zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw, w szczególności:
  • wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;
  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  • odzież i obuwie używane w kontakcie z drobiem muszą pozostać w obiekcie (kurnik, hala). Nie wolno wynosić jej i pracować w niej w innych miejscach. Szczególnie dotyczy to obuwia.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją