Ptasia grypa

 • 19-04-2017

Ptasia grypa

Ptasia grypa to ostra choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków, wywołana przez typ A wirusa grypy. Wirus ten ginie w temperaturze 700  C. W zbiornikach wodnych, często zakażonych przez ptaki wodne, wirus zachowuje zakaźność przez 4 dni w 220 C i ponad 30 dni w 00 C.Ptasia grypa występuje na całym świecie i wszystkie gatunki ptaków są podatne na zarażenie się wirusem, choć niektóre gatunki są bardziej odporne od innych.
Objawy kliniczne ptasiej grypy u drobiu to: 
 • zwiększona śmiertelność,   
 • znaczący spadek pobierania paszy i wody,   
 • objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł,   
 • duszności, sinica, wybroczyny, biegunka,   
 • nagły sadek nieśności jaj. 
W ostatnim czasie ogniska ptasiej grypy potwierdzone były między innymi na Węgrzech, w Austrii, Niemczech, Chorwacji, Danii i Szwecji, a także w Holandii i Polsce.
Dotychczas nie stwierdzono przypadków zakażeń wirusem grypy typu A (H5N8) u ludzi i ocenia się, że ryzyko przeniesienia wirusa na człowieka jest bardzo niskie.Jak dotąd przypadków ptasiej grypy nie odnotowano na terenie naszej gminy, jednak ze względów prewencyjnych i zapobiegawczych uczulamy mieszkańców, aby zachowali szczególną ostrożność i stosowali właściwe środki ochrony osobistej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony układu oddechowego oraz zachowania higieny rąk. Dotyczy to przede wszystkim osób, które na co dzień mają styczność z chowem lub ubojem drobiu.
Środki ostrożności, którymi należy się kierować w przypadku wystąpienia ptasiej grypy to:    
 • wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane,   
 • zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt,   
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,   
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce,   
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków gospodarczych. 
W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu, należy niezwłocznie powiadomić Powiatowego Inspektora Weterynarii pod nr tel. 68 477 54 77.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki